Simulatie Scenarios Internationaal transport
Titel Simulatiemodel Internationaal Transport
Onderwerp Doorrekenen verschillende complexe logistieke scenario’s
Branche Internationaal transport
Area Strategisch management
Oplossing Excel – VBA
Beschrijving Gebruikersvriendelijke simulatie oplossing waarin gebruiker nieuwe scenario's kan opnemen
Resultaat
 • Inzicht in complex logistiek vraagstuk
 • Kostenbesparing in praktijk

Vraagstelling

Een internationale logistieke dienstverlener benaderde onze Excel experts:

Kan Exceltise een oplossing ontwikkelen waarin wij verschillende scenario’s voor een logistiek vraagstuk kunnen doorrekenen?

Situatie

Deze logistieke dienstverlener is gespecialiseerd in het aanbieden van oplossingen voor internationaal transport. Zij zijn benaderd door een grote internationale Aziatische producent die een oplossing zocht voor het vervoer van tienduizenden grote objecten vanuit hun fabriek in Noord-Oost Azie naar Oost-Europa.
Model aannames en restricties

 • - Er zijn verschillende soorten objecten met verschillende afmetingen;
 • - Er zijn verschillende transportmiddelen met eigen kostenstructuur, capaciteit, betalingstermijn en dienstrooster;
 • - Het aantal objecten dat de fabriek verlaat is per week verschillend en kan wijzigen tot circa 8 weken voor leveringsdatum;
 • - Het traject is opgesplitst in meerdere stukken;
 • - Op iedere locatie gebruikt als tussenstop kunnen maar een maximaal aantal objecten worden opgeslagen;
 • - Er wordt een dagtarief gehanteerd per opgeslagen object;

Kengetallen
 • - de gemiddelde distributiekosten per object;
 • - de gemiddelde tijd tussen aflevering en aankomst;
 • - cashflow positie gedurende gehele periode;
 • - voorraadpositie op de verschillende locaties;

Interessante vragen voor onderzoek
   • - Is het beter om vaker ‘kleine’ transportmiddelen in te zetten vs minder vaak ‘grote’ transportmiddelen?
   • - Zijn er piekperioden waarin tijdelijk extra transportcapaciteit gewenst is?

Oplossing Exceltise

Model
In de eerste stap hebben we het logistieke vraagstuk gemodelleerd. Welke variabelen kan de gebruiker zelf instellen en welke effect heeft dit op de uitkomst? Het belangrijkste is dat de gebruiker alle transportmiddelen met al hun eigenschappen (afmetingen, kosten, dienstrooster) ingeven. Op basis van al deze transportmiddelen berekent het systeem een soort van ‘overall’ dienstrooster. Elke regel in het dienstrooster geeft een trip aan: vanaf een locatie L1 op datum D1 vertrekt een capaciteit C naar locatie L2 en komt aan op datum D2.Gegeven de stroom vanuit de fabriek kan het ‘vervoersplan’ worden opgesteld. Dit is een gedetailleerd overzicht waarn voor ieder object berekend is in welke trips het wordt vervoerd tussen de fabriek en eindbestemming. Op basis van dit gedetailleerde plan worden alle kengetallen berekend. Er wordt getoond hoe zich deze door de tijd heen ontwikkelen. Pieken in het verloop kan duiden op capaciteitsgebrek of overschot tussen twee locaties in een bepaalde periode. Hierop kan de gebruiker gerichte verbeteringen ontwikkelen.

Interface
Het beslissingsondersteunende model is gebaseerd op Excel en VBA. Alle functionaliteiten zijn toegankelijk vanaf een centrale toolbar. Het berekenen wordt gestart middels een druk op de knop. In een korte tijd (seconden ipv minuten) worden alle berekeningen uitgevoerd. Alle grafieken en rapportages zijn direct beschikbaar.

Voordelen oplossing Exceltise

 • Beter inzicht in complex logistiek vraagstuk
 • Snelle doorrekening van scenario - seconden ipv minuten -
 • Flexibel in toevoegen nieuwe ‘slimme’ scenario’s
 • Makkelijk in gebruik

> Terug naar overzicht van projectenErkende specialisten

Microsoft Office Specialist Excel

Alle Excel-specialisten van Exceltise zijn gecertificeerd via het Microsoft Office Specialist-programma van Microsoft.